Mondverzorging

Mondverzorging voor volwassenen

Hoe kan ik als volwassene mijn gebit het best verzorgen?

Een goede mondhygiëne is de sleutel tot het behoud van een stralend, gezond gebit. Ook volwassenen kunnen te maken krijgen met gaatjes en tandvleesproblemen, waardoor ernstige problemen kunnen ontstaan. Het onderstaande blijft gedurende uw hele leven van belang:

 • Poets tweemaal per dag met een fluoride tandpasta om tandplak te verwijderen. Tandplak, een kleverig laagje op uw tanden, is de belangrijkste oorzaak van tandbederf.
 • Flos elke dag om de tandplak tussen uw tanden en kiezen en onder de tandvleesgrens te verwijderen, voordat de plak kan verharden tot tandsteen. Als tandsteen eenmaal is gevormd, kan het alleen nog door de tandarts of mondhygiënist worden verwijderd.
 • Beperk etenswaren met suiker of zetmeel, vooral kleverige snacks. Hoe vaker u tussen de maaltijden door iets eet, des te vaker krijgen de zuren in de tandplak de kans uw tandglazuur aan te tasten.
 • Breng regelmatig een bezoek aan de tandarts voor controle en een professionele schoonmaakbeurt.

 

Welke aspecten zijn vooral belangrijk voor volwassenen?

Zelfs als u regelmatig poetst en flost, kunt u als volwassene te maken krijgen met gebitsproblemen. Gelukkig kan de tandarts de meeste van deze aandoeningen goed behandelen.

 • Tandvleesaandoeningen beginnen in de vorm van een tandvleesontsteking (gingivitis), die in het beginstadium nog genezen kan worden. Symptomen van gingivitis zijn rood, gezwollen of gevoelig tandvlees dat vaak bloedt tijdens het poetsen. Raadpleeg ons als u een van deze symptomen herkent, om te voorkomen dat zich ernstiger aandoeningen ontwikkelen. Latere stadia van tandvleesaandoeningen kunnen leiden tot het uitvallen van tanden en kiezen.
 • De gezondheid van het tandvlees kan ook gevolgen hebben voor uw algemene gezondheid. Uit recent onderzoek komt een mogelijk verband naar voren tussen parodontitis (een tandvleesaandoening) en andere ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en misschien zelfs vroeggeboorte. Om te voorkomen dat tandvleesaandoeningen een kans krijgen, is het belangrijk dat u twee keer per dag poetst, dagelijks flost en elke zes maanden een schoonmaakbeurt laat uitvoeren door een tandarts of mondhygiënist.
 • Cariës rond bestaande vullingen (terugkerend tandbederf) en bederf van de worteloppervlakken komen vaker voor naarmate we ouder worden. Daarom is het belangrijk een fluoridetandpasta te gebruiken, dagelijks te flossen en regelmatig naar de tandarts te gaan.
 • Gevoelige tanden kunnen op latere leeftijd ook een probleem worden. Het tandvlees kan zich in de loop van de tijd terugtrekken, waardoor delen van de tanden en kiezen bloot komen te liggen die niet door glazuur worden beschermd. Deze gebieden zijn bij uitstek gevoelig voor pijn door contact met koude of hete dranken en etenswaren. In ernstige gevallen kan ook gevoeligheid voor koude lucht en voor zure of zoete voedingsmiddelen optreden. Als u last hebt van dit probleem, kunt u een speciale tandpasta voor gevoelige tanden proberen. Wanneer het probleem niet verdwijnt, raadpleegt u ons. De gevoeligheid kan een aanwijzing zijn voor een ernstiger probleem, zoals een gaatje of een gebarsten tand of kies.
 • Kronen worden gebruikt om beschadigde tanden te versterken. Een kroon vormt een “kapje” om de beschadigde tand of kies. Behalve ter bescherming worden kronen ook toegepast om het uiterlijk, de vorm of de positie van een tand of kies te corrigeren. Implantaten en bruggen dienen ter vervanging van ontbrekende tanden en kiezen. Implantaten kunnen een of meer tanden vervangen of worden gebruikt voor de bevestiging van een gehele of gedeeltelijke prothese. Overleg met ons als u wilt weten of implantaten geschikt zijn voor uw situatie. Bruggen worden veel toegepast voor het vervangen van een of meer tanden of kiezen. Een brug omspant een leeg gedeelte waar tanden ontbreken en wordt bevestigd aan de natuurlijke tanden of implantaten aan weerszijden van het lege gedeelte. Hoe kan ik mijn tanden witter laten lijken?

 

Grondige reiniging door een tandarts of mondhygiënist is vaak al voldoende voor het verwijderen van uitwendige verkleuringen die veroorzaakt zijn door voeding en tabak. Tussen de bezoeken aan de tandarts door kunt u een tandpasta met witmakers gebruiken om uitwendige verkleuringen tegen te gaan. Soms is een professionele behandeling noodzakelijk voor het verwijderen van hardnekkige uitwendige verkleuringen die al jarenlang aanwezig zijn.

Inwendige verkleuringen kunnen worden behandeld door te bleken of door een schildje of een kroon aan te brengen. Al deze methoden zijn veilig en effectief, maar de tandarts zal aangeven welke behandeling het meest geschikt is, afhankelijk van de staat van het gebit en het gewenste resultaat.

Wat is het effect van eetgewoonten op mijn gebit?

Goede voeding is niet alleen belangrijk voor uw algemene gezondheid, maar ook voor gezonde tanden, kiezen en tandvlees. Een uitgebalanceerde voeding verschaft uw tandvlees en tanden de voedingsstoffen en mineralen die noodzakelijk zijn voor het tegengaan van infecties, die tot tandvleesaandoeningen kunnen leiden. Fruit, groenten en andere vezelrijke voedingsmiddelen helpen daarnaast het gebit schoon te houden. Zacht en kleverig eten blijft vaker aan en tussen de tanden zitten, waardoor meer tandplak ontstaat.

Elke keer dat u iets eet of drinkt waarin suiker of zetmeel zit, worden er door de bacteriën in de tandplak zuren geproduceerd, die uw gebit gedurende minstens 20 minuten blootstellen aan een zuuraanval. Eet en drink daarom zo min mogelijk tussen de maaltijden door, zodat uw tandglazuur gezond blijft. Als u toch zin hebt in een snack, kies dan bij voorkeur voedzame producten zoals kaas, rauwe groenten, naturel yoghurt of fruit.

 


Mondverzorging voor Ouderen

Hoe houd ik ook op hogere leeftijd een gezond gebit?

Uw tanden en kiezen gaan een leven lang mee als u ze goed verzorgt en regelmatig naar de tandarts gaat voor controle. Ongeacht uw leeftijd kunt u zorgen voor gezond tandvlees en gezonde tanden en kiezen door twee keer per dag met een fluoride tandpasta te poetsen, elke dag te flossen en regelmatig voor controle en een gebitsreiniging naar de tandarts te gaan.

Welke aspecten van mondhygiëne gelden speciaal voor ouderen?

Zelfs als u regelmatig poetst en flost, kunt u op latere leeftijd worden geconfronteerd met bepaalde problemen met de gezondheid van uw gebit. Het dragen van prothesen, medicijngebruik en de algemene gezondheidstoestand spelen voor veel ouderen een rol. Gelukkig kunnen we en de huisarts de meeste van deze problemen goed behandelen.

 • Wortelcariës: als het tandvlees zich terugtrekt, al is dit nog zo weinig, komen de wortels van de tanden bloot te liggen. De wortels zijn veel gevoeliger voor tandbederf. Aangezien ouderen vaker te maken hebben met terugtrekkend tandvlees, is een goede mondhygiëne met een fluoride tandpasta essentieel voor het behoud van een gezond gebit.
   
 • Gevoelige tanden kunnen op latere leeftijd een probleem worden. Het tandvlees wijkt als gevolg van eerdere tandvleesaandoeningen in de loop van de tijd terug, waardoor delen van de tanden en kiezen bloot komen te liggen die niet door glazuur worden beschermd. Deze gebieden zijn bij uitstek gevoelig voor pijn door contact met koude of hete dranken en etenswaren. In ernstige gevallen kan ook gevoeligheid voor koude lucht en voor zure of zoete voedingsmiddelen optreden. Als u last hebt van dit probleem, kunt u een speciale tandpasta voor gevoelige tanden proberen. Wanneer het probleem niet verdwijnt, raadpleegt u ons. De gevoeligheid kan een aanwijzing zijn voor een ernstiger probleem, zoals een gaatje of een gebarsten tand of kies.
   
 • Een droge mond komt vaak voor bij ouderen en wordt onder andere veroorzaakt door medicijngebruik of bepaalde ziekten. Als er niets aan gedaan wordt, kan een droge mond leiden tot aantasting van het gebit. We kennen verschillende methoden om de vochtigheidsgraad in uw mond te herstellen. Er zijn ook behandelingen of geneesmiddelen waarmee de gevolgen van een droge mond bestreden kunnen worden.
   
 • Ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of kanker kunnen ook van invloed zijn op de gezondheid van uw mond. Stel ons op de hoogte van eventuele aandoeningen of ziekten, zodat er rekening kan worden gehouden met uw speciale situatie.
   
 • Prothesen maken veel ouderen het leven gemakkelijker, maar een prothese vereist speciale verzorging. Volg de aanwijzingen van ons nauwkeurig op en raadpleeg ons zodra zich problemen voordoen. Als u gedurende lange tijd een prothese draagt, is een jaarlijkse controle aan te raden.
   
 • Tandvleesaandoeningen kunnen bij mensen van alle leeftijden voorkomen, maar met name bij personen boven de veertig. Verschillende factoren kunnen het risico of de ernst van tandvleesaandoeningen beïnvloeden, waaronder:
   

1.slechte voeding
2.slechte mondhygiëne
3.ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker
4.omgevingsfactoren zoals stress en roken
5.bepaalde geneesmiddelen die invloed hebben op het tandvlees.

Aangezien tandvleesaandoeningen in de eerste fase nog genezen kunnen worden, is een vroegtijdige diagnose van belang. Als u regelmatig naar de tandarts gaat, kunnen tandvleesaandoeningen al in het beginstadium worden herkend en behandeld. De beste aanpak is om het ontstaan van tandvleesaandoeningen te voorkomen door een goede mondhygiëne te betrachten.

Kronen en bruggen worden gebruikt om beschadigde tanden en kiezen te versterken of om ontbrekende tanden en kiezen te vervangen. Een kroon vormt een “kapje” over een beschadigde tand of kies. Behalve ter bescherming worden kronen ook toegepast om het uiterlijk, de vorm of de positie van een tand of kies te corrigeren. Bruggen worden veel toegepast voor het vervangen van een of meer ontbrekende tanden of kiezen. Een brug omspant een leeg gedeelte waar tanden ontbreken en wordt met cement bevestigd aan de natuurlijke tanden of implantaten aan weerszijden van het lege gedeelte.
 


Mondverzorging Tieners

Hoe houden tieners een stralend en gezond gebit?

Een tiener die een aantrekkelijk en gezond gebit wil behouden, moet gewoon doorgaan met de gezonde gewoonten die hij of zij als kind heeft aangeleerd. Ongeacht de vraag of je een beugel of een ander orthodontisch hulpmiddel draagt, is het volgende van belang:

 • Poets twee keer per dag met een fluoride tandpasta om plak te verwijderen. Tandplak is de belangrijkste oorzaak van tandbederf en tandvleesaandoeningen.
 • Flos elke dag om de tandplak tussen je tanden en kiezen en onder de tandvleesgrens te verwijderen. Als plak niet dagelijks wordt verwijderd, kan het verharden tot tandsteen: een lelijke, harde afzetting met een gelige kleur.
 • Beperk etenswaren met suiker of zetmeel, vooral kleverige snacks.
 • Breng regelmatig een bezoek aan ons voor controle en een professionele schoonmaakbeurt.

Een goede mondhygiëne zorgt er niet alleen voor dat je gebit een leven lang meegaat, maar ook dat je je beter voelt. Verder levert het je een frisse adem en een aantrekkelijke glimlach op.

Wat moet een tiener weten?

In de tienerjaren doen zich vaak gebitsproblemen voor. Als je goed geïnformeerd bent over bepaalde aspecten van mondhygiëne, is het gemakkelijker de juiste beslissingen te nemen.

 • Orthodontie: als tanden en kiezen scheef of te dicht op elkaar staan en als de boven- en onderkaak niet goed op elkaar aansluiten, is een beugel vaak noodzakelijk. Tanden en kiezen die niet goed aansluiten, zijn moeilijker schoon te houden, lopen een grotere kans al vroeg verloren te gaan en leiden tot extra belasting van de kauwspieren. Via orthodontisch onderzoek kan worden bepaald of je een beugel nodig hebt en welke behandeling het meest geschikt is. Als je een beugel draagt, moet je extra aandacht besteden aan het schoonhouden van je gebit.
 • Mondbeschermers: als je aan sport doet, is een mondbeschermer vaak onontbeerlijk om je gebit te beschermen. Een mondbeschermer bedekt meestal het bovengebit en biedt bescherming tegen tandbreuk, tanden door je lip en andere beschadigingen in de mond. Als je op je onderkaak een beugel of een ander vast element draagt (bijvoorbeeld een brug), zullen we misschien ook voor je ondergebit een mondbeschermer aanraden.
 • Voeding: je eetgewoonten spelen een belangrijke rol bij de gezondheid van je tanden en kiezen. Suiker en zetmeel in snacks en frisdranken dragen bij aan de vorming van tandplak, dat het tandglazuur aantast. Beperk het aantal snacks en frisdranken tot een minimum. Telkens als je iets eet of drinkt dat suiker of zetmeel bevat, krijgt je gebit gedurende minstens 20 minuten een zuuraanval te verduren. Een uitgebalanceerde voeding op basis van de “voedingswijzer” levert een grote bijdrage aan een gezond gebit. Als je zin hebt in een snack, kies dan bij voorkeur voor voedzame producten zoals kaas, rauwe groenten, naturel yoghurt of fruit.
 • Roken: als je nog niet rookt, begin er dan ook niet aan. Naast een heleboel andere gezondheidsproblemen veroorzaakt roken ook aanslag op tanden en tandvlees, verkleuring van het aanwezige tandsteen en slechte adem. Op langere termijn leidt het roken van sigaretten of sigaren of het pruimen van tabak tot een groter risico op mondkanker en tandvleesaandoeningen. Als je toch tabaksproducten gebruikt, geef dit dan door aan je ons en je huisarts. Laat het hen ook meteen weten als je problemen hebt met je mond.
 • Piercings in de mond: deze kunnen leiden tot complicaties zoals infecties, oncontroleerbare bloedingen en zenuwbeschadiging. Verder loop je de kans dat je je verslikt in losgeraakte knopjes, staafjes of ringetjes of dat de metalen sieraden je tanden of tandvlees beschadigen. Als je overweegt een mondpiercing te nemen, vraag dan voordat je een piercing laat zetten advies aan ons wat de veiligste aanpak is.
 • Eetstoornissen: zowel boulimia (eetbuien gevolgd door overgeven) als anorexia (overmatige angst voor overgewicht, vaak gepaard gaand met overgeven) zijn ernstige ziektes die ook invloed hebben op het uiterlijk van het gebit, doordat het tandglazuur wordt aangetast. We kunnen het tandglazuur misschien wel herstellen, maar niet de eigenlijke eetstoornis: een mogelijk levensbedreigende ziekte, die alleen genezen kan worden door aandacht te besteden aan zowel lichamelijke als psychologische aspecten zoals zelfbeeld en zelfbeheersing. Als je een eetstoornis hebt of als je denkt dat dit misschien het geval is, neem dan contact op met je huisarts.


Hoe kan ik mijn tanden witter laten lijken?

Grondige reiniging door ons of mondhygiënist is vaak al voldoende voor het verwijderen van uitwendige verkleuringen die veroorzaakt zijn door voedsel en tabak. Tussen de bezoeken aan ons door kun je een tandpasta met witmakers gebruiken om uitwendige verkleuringen tegen te gaan. Soms is een professionele behandeling noodzakelijk voor het verwijderen van hardnekkige uitwendige verkleuringen die al jarenlang aanwezig zijn.
Inwendige verkleuringen kunnen worden behandeld door te bleken of door een schildje of een kroon aan te brengen. Al deze methoden zijn veilig en effectief, maar we zullen aangeven welke behandeling het meest geschikt is, afhankelijk van de staat van het gebit en het gewenste resultaat.